Monday, November 1, 2010

"შუშანიკის წამება" – ოჯახური დრამა

"იყო მერვესა წელსა, სპარსთა მეფისასა, კარად სამეფოდ წარემართა ვარსქენ პიტიახში, ძეი არშუშაისი".
პირადი კეთილდღეობის სურვილით შეპყრობილმა ვარსქენმა უპრობლემოდ უარყო სარწმუნოება და მეფის გულის მოსაგებად ასულის ხელიც ითხოვა. თანხმობაც მიიღო და სახლში იმ იმედით წამოვიდა, რომ ცოლ–შვილსაც ადვილად მოაქცევდა ახალ რჯულზე. თუმცა მაინც თადარიგი დაიჭირა და გზიდან შეატყობინა ოჯახს, არტოშანი ვაღიარე, მოვდივარ და თქვენც იგივეს გიპირებთო. იცოდა ალბათ თავისი ცოლის ხასიათი და იფიქრა, სანამ მე ჩავალ მანამდე მოითავებს ჩხუბს და სიბრაზესო. და ძალიანაც შეცდა. შუშანიკი ის ქალი არ იყო ასე ადვილად გადაეყლაპა შეურაცხყოფა.
"ქუეყანასა ზედა დავარდნა და თავის დამართ ცემა" მხოლოდ დასაწყისი იყო.
ვერავინ იტყვის იმას, რომ შუშანიკი არ იყო ნამდვილად მორწმუნე ქრისტიანი, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, მისი პირველი ასეთი მწვავე რეაქცია მხოლოდ ვარსქენის გამაზდეანებას არ გამოუწვევია. პირველ რიგში ის იყო ქალი, რომელმაც გაიგო, რომ სხვაში გაცვალეს. მისი თავმოყვარეობა შეილახა. ამიტომაც წავიდა მახლობელ ეკლესიაში და "მიეყრდნა ყურესა ერთსა და მწარითა ცრემლითა ტიროდა". შეიძლება ვცდები, მაგრამ არა მგონია, რომ შუშანიკი ცხარე ცრემლით მხოლოდ ქმრის გაურჯულოებას დასტიროდა.
ის პირველი ქალი იყო (საქართველოში. სხვაგან არ ვიცი ამ დროს რა ხდებოდა), რომელიც ქმარს გაეყარა – "არა დამონებულ არს ძმაი, გინა დაი, არამედ განეყენენ". როდესაც ვარსქენმა სახლში დაბრუნება უბრძანა, შუშანიკმა საკმაოდ მკვახე პასუხი შეუთვალა – მე შევქმენი შენთან ოჯახი და მევე შემიძლია მისი დანგრევაო. აქედან ჩანს, რომ ის საკმაოდ ჯიუტი და თამამი ქალი იყო.
შუშანიკმა თავიდანვე იცოდა ვარსქენის სპარსეთში წასვლის მიზანი. მას შეეძლო წინასწარ, მის წასვლამდე გაეკეთებინა ის, რაც ქმრის ჩამოსვლის შემდეგ გააკეთა, მაგრამ მან არ იცოდა, რომ ვარსქენი "საქმიანი შეხვედრიდან" ახალი ცოლით ხელდამშვენებული დაბრუნდებოდა. აი სწორედ მაშინ გადაწყვიტა შუშანიკმა სამაგალითოდ დაესაჯა მოღალატე ქმარი.
მათი დაპირისპირება კარგად ჩანს "პურობის" ეპიზოდში, როდესაც პიტიახშმა მოინდომა ჯოჯიკის და მისი ცოლის გარემოცვაში შერიგებოდა მეუღლეს. აქ გამოიკვეთა პირველად შუშანიკის მძიმე ხასიათი, როდესაც მან "ჭიქაი იგი პირსა შეალეწა" მაზლისცოლს. ამ უტაქტო საქციელმა ვარსქენი გადარია და გათამაშდა "გრუზინი" ქმრის და ურჩი ცოლის სკანდალური სცენა თავისი ასტამებით, თვალის დაბუშტვით, მძვინვარებით და ყივილით. კეთილშობილი ჯოჯიკი შუშანიკის დაცვას ცდილობდა, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე დღის წინ მოსანახულებლად მისულს, რძალმა არც მას დააკლო ჩხუბი – "და შენ ჯოჯიკ არღარა ჩემი მაზლი ხარ, და არცაღა მე შენი ძმისცოლი, არცა ცოლი შენი დაი ჩემი არს".
ნაცემ დედოფალს იმის თავი მაინც ჰქონდა, რომ იაკობ ხუცესისთვის მოეთხოვა თავისი სამკაულები ვარსქენისთვის დაებრუნებინა. მაგისი არაფერი აღარ მინდაო :–))) და თან ამშვიდებდა სულიერ მოძღვარს, ნუ ნერვიულობ, "დასაბამ სიხარულისა იქმნა ჩემდა ღამეი ესე"–ო. მაინტერესებს, შეიძლება თუ არა ღრმად მორწმუნე ადამიანმა ქმარი, თან რეგვენი, ისეთ მდგომარეობამდე მიიყვანო, რომ თავი აცემინო და ამით კიდევ უფრო დაუმძიმო ისედაც ურწმუნო სული?
ვარსქენმა თავის მხრივ, ძალიან კმაყოფილმა მიითვალა სამკაულები და ნიშნისმოგებითაც თქვა: "მერმეცა იპოოს ვინმე, რომელმან ესე შეიმკოს"–ო. ისიც მეშჩანი :–)))
ჩვეულებრივი ოჯახური დრამაა, არა?
შემდეგ? შემდეგ შუშანიკი კვლავ განაგრძობდა ვარსქენის დასჯას, უინტელექტო პიტიახში კი ცოლის წამებას. თუმცა, არა მგონია, რომ ვარსქენის ასეთი სადისტობა მაინცდამაინც გამაზდეანებით ყოფილიყო გამოწვეული. ის ნებისმიერი აღმსარებლობის შემთხვევაში იქნებოდა ე.წ. "ვირი ქმარი", რომელსაც ცოლი არცერთ სიტყვას არ არჩენდა.
შეეძლო ალბათ შუშანიკს, ქმრის გამაზდეანების შემდეგ, წასულიყო რომელიმე შორეულ მონასტერში, აღკვეცილიყო მონაზვნად და ელოცა თავისი უბადრუკი ქმრის სულისთვის. არა მგონია ვარსქენს თავი მოეკლა და მონასტერ–მონასტერ ეძებნა ხვეწნით,დამიბრუნდი შენი ჭირიმეო. მოქცეულიყო ისე, როგორც მრავალი საუკუნის მერე რუსუდან დედოფალი მოიქცა, როცა მისმა ქმარმა დავითმა, გარკვეული პოლიტიკური მოსაზრებების გამო, ყივჩაღი ქალი მოიყვანა ცოლად. იტირა იმ ქალმა, იგლოვა თავისთვის და არავინ არ შეუწუხებია ისე წავიდა მონასტერში. რატომ არ იხსენიებენ არსად რუსუდანს? იმიტომ, რომ ის არ უცემიათ, მას სხეული არ დაწყლულებია, მატლები არ დახვევია და არავისთვის მიუცია საშუალება გაეროზგათ.
შუშანიკი ცდილობდა ვარსქენის გამაზდეანება და მისი წამება ქართლის საპიტიახშოს საზღვრებს გასცდენოდა და მთელს საქართველოს მოსდებოდა. რასაც მიაღწია კიდეც.
შუშანიკს ძაძები ეცვა, თუმცა ამას ძვირფასი სადედოფლო წამოსასხამით ფარავდა. მიუხედავად ზეციური ცხოვრებისკენ სწრაფვისა, თავმოყვარეობა არ აძლევდა ნებას ძაძები გამოეჩინა. ან ეს დიდებული წამოსასხამი რაღად უნდოდა ნაგვემ დედოფალს, ესეც გაუგებარია. ქმარს გაშორდა და წამოსასხამს მაინც ვერ თმობდა.
მისი წამება 7 წელს გაგრძელდა.
დარმაედი ვარსქენი გადაწყვეტილებას არ ცვლიდა.
არ თმობდა არაფერს შუშანიკიც.
თუმცა წლებმა ქალს ბრაზი ვერ გაუნელა, ვერ აპატია ქმარს დანაშაული. ის ამდენი წლის მერეც ვერ შეეგუა არსებულ მდგომარეობას. მაინც მისტიროდა თავის ძველ ცხოვრებას და ღმერთს ვარსქენის სათანადოდ დასჯას თხოვდა – "მიაგოს მას უფალმან, ვითარ მან უჟამოდ ნაყოფნი ჩემნი მოსთულნა და სანთელი ჩემი დაშრიტა და ყუავილი ჩემი დააჭნო და შუენიერებაი სიკეთისა ჩემისა დააბნელა და დიდებაი ჩემი დაამდაბლა".
მასთან თითქმის ყოველ დღე მიდიოდა მისი სულიერი მოძღვარი, ხშირად სტუმრობდნენ სხვადასხვა სასულიერი პირები, უბრალო ხალხი (ერთი მოგვი ქალი მოექცა კიდეც), მოინახულეს ჯოჯიკმა და მისმა ცოლმა. დიახ, სწორედ იმ ქალმა, ჭიქა თავზე რომ გადაალეწა შუშანიკმა.
ასეთი ყურადღების და პატივისცემის მიუხედავად, სიცოცხლე შუშანიკმა მაინც უკმაყოფილო სიტყვებით დაასრულა– "არავინ იპოვა კაცთაგანი, რომელსამცა აქუნდა წყალობაი და ტკივილი ჩემთვის".

P.S. ამას რომ ვწერდი, ერთი, ძალიან დიდი ხნის წინ, ბავშვობაში წაკითხული მოთხრობა გამახსენდა. ავტორი სამწუხაროდ არ მახსოვს. სადაც უმცროსი ძმა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ სიცოცხლე გაუმწაროს უფროს ძმას. ერთხელაც, მშობლები 2 დღით დატოვებენ ძმებს მარტო და რაღაც საქმეზე სხვა ქალაქში წავლენ. იმავე საღამოს უმცროსი ბიჭი სახლის სახურავზე ავა და იქიდან გადმოხტება. თავს მოიკლავს. გადმოხტომის წინ კმაყოფილი გაიფიქრებს – ოჰ, რა დღეში ჩააგდებენ ჩემს ძმას, იმის გამო, რომ სათანადო ყურადღება არ მომაქციაო.

72 comments:

ketty said...

agmovachine, rom unda gdavikitxo shushanikis cameba, ragacee bi agar maxsovs turme, magalitad is, rom varskens ckevlis:)

iseti shtabechdilebad amrcha, titkos sheni azrit, mtavari mizezi shushanikistvis kmris galati iko. getanxmebi, rom es ert-erti faktoria, magram chemi azrit mxolod sckis etapze. carmoudgenelia 7 celi gvema itmino magis gamo. tumca, unda gadavikitxo da davbrundebi axali komentarebit:)

kalo said...

არა, მერე ეშხში შევიდა :–))) ძალიან მარტივად შეეძლო გადაეწყვიტა პრობლემა თუნდაც სარწმუნოების მიმართულებით

ketty said...

shena, shabats rogori amindi gvelis? tu mziania, shevikribot da ganvixilot ik sadac jer ars:)

kalo said...

შენ შაბათს აქ იქნები? ისე, პროგნოზის მიხედვით მზიანი ამინდია,+16 გრადუსით გაწყობილი :–)))))

ketty said...

vis ukide es kompiuteri tu arapers cer? ras gavs sheni sakcieli?:)

Beka Shonia said...

sakmaod bevri sakamato sakitxia!!

NINORE said...

uf kalandia vgijdebi shens msjelobaze raaa, arada mteli bavshvoba gvablokinebdeb chvens azrs da temebs vitom rom chemit vcerdi, sinamdvileshi chemi pascavleblis tavit dacerili iko :((

christian louboutin uk store sale said...

g that other users should be permitted to use a utilitarian feature that (i) lowers manufacturing costs, (ii) raises quality or (iii) is essential to the products use. (picture, right - Bentham ponders over the utilitarian Coach Factory Onlinefunction of red-soled high-heels...)Under the first prong, a design feature that affects the cost or quality of an article is "one which permits the article to be manufactured a

celebrated after walking the red carpet for Cirque du Soleil's "Michael Jackson: The Immortal World Tour" earlier in the evening at Mandalay Bay.Accompanied by her "Peepshow" and "Holly's World" BFFs Josh Strickland and Angel Porrino -- where was Laura Croft? -- the group gathered in a VIP booth. One fan among the crowd threw Madison a fox Beanie Baby, which she loved, and she was presented with

oral print dress and Christian Louboutin pumps. TheCoach Audrey Handbags model stood for photos, waving at fans and giving the thumbs up. She was then handed her elegant looking fragrance to pose with.Heidi is married to English soul singer Seal; and the couple are well known for renewing their vows once a year. They have four children. Heidi also hosts and produces Project Runway.. Los Angeles, California - 30.11.201

uldn't say anything."I put that cigarette out of her mouth and down. Still on the ground gave out:" then you smoke!" I looked at her reproachfully." I'm such people may teach a child what the West decide?" Her sad look at Coach Crocodile Handbagsme," I must do the paternity test, I am not a child, I am not your uncle's child, I will not. I am twenty-eight years old West decide, I want to do another mother -- but I don't

Anonymous said...

mcdari shexedulebaa )

Anonymous said...

araswori shexedulebaa...

Billy Mack said...

მიუხედავად ზეციური ცხოვრებისკენ სწრაფვისა, თავმოყვარეობა არ აძლევდა ნებას ძაძები გამოეჩინა. ან ეს დიდებული წამოსასხამი რაღად უნდოდა ნაგვემ დედოფალს, ესეც გაუგებარია.

სულით მაინც დედოფალი იყო და ამიტომაც ატარებდა სსადედოფლო მოსასხამს.

ძალიან კარგადაა გაშლილი და დაწყობილი.დასაფასებელია

Anonymous said...

Hello! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard
work due to no backup. Do you have any methods to stop hackers?
Take a look at my blog : christian louboutin outlet

Anonymous said...

Informative article, totally what I wanted to find.
Also visit my website - cheapnikenfljerseysnews.com

Anonymous said...

This article will help the internet visitors for creating new webpage or
even a blog from start to end.
Here is my blog - nfl jerseys outlet

Anonymous said...

I was very pleased to uncover this web site. I wanted to thank you
for your time due to this wonderful read!! I definitely appreciated every bit of it and
I have you saved to fav to see new stuff in your web site.
Feel free to visit my web blog - cheap christian louboutin

Anonymous said...

What's up i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this paragraph i thought i could also make comment due to this sensible article.
Check out my site - custom nfl jerseys

Anonymous said...

Greetings from California! I'm bored to death at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break. I enjoy the knowledge you present here and can't wait to take
a look when I get home. I'm surprised at how fast your blog loaded on my cell phone .. I'm not even
using WIFI, just 3G .. Anyhow, awesome site!
Take a look at my webpage ... www.nfljerseysfreeshippings.com

Anonymous said...

When someone writes an article he/she maintains the idea of a
user in his/her brain that how a user can know it.
Therefore that's why this post is great. Thanks!
Also visit my web-site : http://xb-crew.punbb-hosting.com/profile.php?id=330

Anonymous said...

This information is worth everyone's attention. How can I find out more?
Here is my weblog ... Cheap nfl jerseys

Anonymous said...

Thank you for some other fantastic article. The place else may just anyone get that kind of info
in such a perfect method of writing? I have a presentation subsequent week, and I am at the look for such information.
Feel free to surf my site :: cheap nfl jerseys

Anonymous said...

The sort of sneakers presents all the required specifics to
the homeowners. Environment Maximum technology was presently applied by lots of shoes in these times.
What we obtained is always the quality, the ease and comfort.
Make your household protected to limit the possibility of an accident-connected lawsuit.
http://www.wheretobuyairmax.co.uk/

Anonymous said...

A motivating discussion is worth comment. I believe that you need to publish more about this topic, it might not be a taboo
matter but typically people don't talk about such subjects. To the next! All the best!!

my homepage ... vuitton louis

Anonymous said...

Hey there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren't loading correctly. I'm not sure why but I think its a linking issue.

I've tried it in two different browsers and both show the same outcome.

My weblog michael kors perfumes

Anonymous said...

You actually make it seem so easy together
with your presentation however I in finding this matter to be
actually one thing which I think I'd by no means understand. It seems too complicated and very wide for me. I'm taking
a look forward for your subsequent put up, I will attempt to get the hang of it!


my blog ... michael kors handbags

Anonymous said...

Hey there! This post could not be written any better!
Reading through this post reminds me of my previous room mate!
He always kept chatting about this. I will forward this write-up to him.
Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!


Also visit my website ... ロレックス偽物

Anonymous said...

I am regular visitor, how are you everybody? This article posted at this website is truly fastidious.


Take a look at my homepage :: 激安プラダ バッグ

Anonymous said...

I've read a few good stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I wonder how a lot attempt you put to create such a magnificent informative web site.

My homepage: rolexコピー

Anonymous said...

Very good info. Lucky me I discovered your blog by chance (stumbleupon).
I have bookmarked it for later!

Check out my page :: 激安プラダ バッグ

Anonymous said...

Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this post and also the rest of the site
is also very good.

Also visit my homepage :: cheap nike air max 2013
my page - cheap air max 2012

Anonymous said...

Hi there! I could have sworn I've been to this blog before but after checking through some of the post I realized it's new to me.
Anyways, I'm definitely delighted I found it and I'll be book-marking and checking back frequently!Here is my page cheap nike free run 4.0

Anonymous said...

Hello friends, how is everything, and what you would like to say regarding this paragraph,
in my view its really remarkable designed for me.


Here is my web site - cheap nike free run 4.0

Anonymous said...

Hey! I could have sworn I've been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it's new to me.
Anyways, I'm definitely happy I found it and I'll be book-marking and checking back often!Feel free to surf to my page :: wholesale polo shirts

Anonymous said...

Its not my first time to pay a visit this site, i am visiting
this web site dailly and get pleasant data from here every day.


Here is my page cheap air max 90
my page > cheap nike air max

Anonymous said...

Just wish to say your article is as amazing. The clarity in your
post is just excellent and i can assume you are an expert on this
subject. Well with your permission allow
me to grab your feed to keep updated with forthcoming post.
Thanks a million and please continue the enjoyable work.


Stop by my web site ... nike air max 90

Anonymous said...

Nice response in return of this issue with solid arguments and explaining the
whole thing about that.

Feel free to visit my webpage: christianlouboutinoutletshop2013.com

Anonymous said...

Hi, after reading this amazing post i am also happy to share my knowledge here with colleagues.Also visit my homepage; www.christianlouboutinoutletshopx.com

Anonymous said...

I think the admin of this site is actually working hard for his web page, because here
every data is quality based information.

Look into my website ... wiki.nmepodium.nl

Anonymous said...

Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts.
In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write
again soon!

Here is my blog ... レイバンサングラス

Anonymous said...

WOW just what I was looking for. Came here by searching for chloe delevigne

Here is my weblog; クロエ

Anonymous said...

Good post but I was wondering if you could write a litte more on this topic?
I'd be very grateful if you could elaborate a little bit more. Thank you!

My blog post: トリーバーチ

Anonymous said...

I was curious if you ever considered changing the structure of your website?
Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so people could connect
with it better. Youve got an awful lot of text for
only having 1 or two images. Maybe you could space it out
better?

Feel free to surf to my web site: ミュウミュウ バッグ

Anonymous said...

Piece of writing writing is also a excitement, if you be
acquainted with then you can write if not it is difficult to
write.

my page ... クロエ バッグ

Anonymous said...

Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear."
She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and
it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know
this is entirely off topic but I had to tell someone!

my homepage; オークリー サングラス

Anonymous said...

Hello my loved one! I wish to say that this article is amazing, great
written and include almost all important infos. I would like to peer more posts like this
.

Look at my homepage; ralph lauren outlet

Anonymous said...

This classic reissue is going to be an enduring legendary.
Understanding patrols by Game board members are a
fanatastic thought and should be continued.
States it all watch "bath time" is Nike air max up to you actually.
So many new products come in every year, and in case worn for a long time, how to generate income?
http://rgm48.gm-custom.info/groups/how-come-the-nike-home-max-skyline-and-thus-cool/

Anonymous said...

I do not even understand how I finished up here, but I believed this publish used to be good.
I don't recognise who you might be but definitely you are going to a famous blogger should you are not already. Cheers!

Also visit my page tao of badass

Anonymous said...

Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts.
Any way I will be subscribing to your augment and
even I achievement you access consistently quickly.


Here is my web blog - chloe 財布

Anonymous said...

Hello mates, its great post on the topic of educationand entirely explained,
keep it up all the time.

Feel free to surf to my web site peachio.com

Anonymous said...

I read this post fully on the topic of the comparison of latest and previous technologies,
it's remarkable article.

Feel free to visit my web-site: COACH 財布

Anonymous said...

Awesome website you have here but I was curious if you knew
of any discussion boards that cover the same topics talked about
in this article? I'd really love to be a part of online community where I can get feed-back from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Kudos!

Review my webpage - chloe 財布

Anonymous said...

I am now not positive where you're getting your information, however great topic. I must spend a while studying more or figuring out more. Thank you for wonderful information I used to be searching for this information for my mission.

Feel free to surf to my webpage :: courses.aaph.org

Anonymous said...

Hurrah, that's what I was exploring for, what a material! present here at this webpage, thanks admin of this web page.

my blog post: ミュウミュウ

Anonymous said...

Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that
I get in fact enjoyed account your blog posts.
Anyway I'll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.

My webpage :: クリスチャンルブタン

Anonymous said...

Nice blog here! Also your site loads up very fast!

What web host are you using? Can I get your affiliate link
to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

Also visit my page :: polo ralph lauren outlet online

Anonymous said...

I loved as much as you will receive carried out right here.
The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless,
you command get got an edginess over that you wish be delivering the following.
unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.


Here is my site :: トリーバーチ

Anonymous said...

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how
can we communicate?

Here is my weblog - クリスチャンルブタン

Anonymous said...

What i do not understood is if truth be told how you're now not really much more well-preferred than you may be now. You're very intelligent.

You understand therefore significantly with regards to this subject, made me personally consider it from
numerous numerous angles. Its like men and women aren't involved unless it's something
to do with Lady gaga! Your individual stuffs excellent.
At all times care for it up!

my weblog; クリスチャンルブタン

Anonymous said...

Hello there, There's no doubt that your website could be having internet browser compatibility problems. Whenever I look at your site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it's got some overlapping issues.
I simply wanted to give you a quick heads up! Other than that, wonderful blog!


Also visit my blog post :: コーチ アウトレット

Anonymous said...

Hi, I do believe this is an excellent web site. I stumbledupon it ;)
I may return once again since I bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.


Have a look at my site cheap nike air max shoes

Anonymous said...

What's up, just wanted to say, I loved this post. It was funny. Keep on posting!

Also visit my web site: cheap nike air max shoes

Anonymous said...

I am actually delighted to read this web site posts which consists of lots of valuable information, thanks for providing these data.


Here is my webpage :: leaderjournal.ru

Anonymous said...

Hi there great blog! Does running a blog like this require a lot of work?
I've very little knowledge of programming however I was hoping to start my own blog in the near future. Anyway, if you have any suggestions or tips for new blog owners please share. I know this is off topic nevertheless I simply wanted to ask. Thank you!

Also visit my weblog cheapairmaxonline.blog.fc2blog.us

Anonymous said...

Cοn esto te puеdeѕ ԁar
una gran sombra sobгe la pіel para
la tеrcегa edad. Check out ouг Isht God/Goddess alѕo, and maybe have somе question too, liκe
the biгds and rejoicе in the West to еquate tantгa wіth some alms.
Renebіlmeκ san ld kadar zor bir ey!

my weblog - tantric massage in london

Anonymous said...

Excellent write-up. I definitely love this
site. Keep writing!

My page: cheap nike air max 2009

Anonymous said...

These are genuinely fantastic ideas in about blogging.

You have touched some nice things here. Any way keep up wrinting.


Look into my page cheap nike air max shoes

Anonymous said...

If some one desires to be updated with latest technologies therefore he must
be pay a visit this web page and be up to date daily.


my web blog ... cheap nike air max

Anonymous said...

Opening a Favorite songs Video Making Company.

Feel free to visit my web-site Panasonic PT-AE8000 price

Anonymous said...

One could find UGG sticker on the back of the real ugg boots.
In what way could anybody wherever not really check
out Ugg footwear? In this trend, Ugg boots could stand
in the main fashion line for good. Simply let pay attention to its detailed process which has a few parts.
http://www.livvysgroup.com/member/288769/

annie's blog said...

გეთანხმები ყველაფერში..შუშანიკი რომ უფრო "ჭკვიანი" და გონებამახვილი ქალი ყოფილიყო,ქმრისგან ასეთ შეურაცყოფას არ მიიღებდა.. ბევრგან აღზრდაც აკლია და არასწორად იქცეოდა.. :)))

Unknown said...

მე ნამდვილად არ გეთანხმები ბევრ რამეში. არ ვიზიარებ შენს დამოკიდებულებას თითქოს ცდილობ რაცშეიძლება ცუდად წარმოაჩინო შუშანიკის ყველა მოქმედება ...ყველაფერს აქვს რაღაც ახსნა მაგრამ ჩემი აზრით ეს ის ახსნა არაა რომელიც რეალობას შეეფერება

Unknown said...

მე ნამდვილად არ გეთანხმები ბევრ რამეში. არ ვიზიარებ შენს დამოკიდებულებას თითქოს ცდილობ რაცშეიძლება ცუდად წარმოაჩინო შუშანიკის ყველა მოქმედება ...ყველაფერს აქვს რაღაც ახსნა მაგრამ ჩემი აზრით ეს ის ახსნა არაა რომელიც რეალობას შეეფერება

Anonymous said...

რელიგიურები და საბჭოთა ხუთოსნები გებრძვიან ��